Araç Çeki Demiri yeni araç montajları


Yayın Tarihi: 16.11.2018 12:55 Güncellenme Tarihi: 17.11.2018 14:38
Bilgilendirme
Araç Çeki Demiri yeni araç montajları

OTOMOBİLLERE TAKILAN ÇEKİ KANCALARININ ANALİZİ

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde, elde edilen ve şekillerle verilen analiz sonuçları, bir tablo olarak düzenlenmiştir. Çalışmanın amacı, incelenen çeki kancalarının minimum güvenlik faktörü olan FOS = 3 değerini sağlayıp sağlamadığını saptamak, dolayısıyla mukavemetleri hakkında kesin bir sonuca varmaktır. Elde edilen sonuçlara göre, uygulanan kuvvetlerin sabit olması ve modellerin fazla kompleks olmamaları nedeniyle, çeki kancalarının tam sabitlenerek ve de cıvata ile montajlanarak yapılan analizlerinde büyük bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Tablo 1’de görülebileceği gibi, güvenlik faktörünün en kritik olduğu durum frenleme değerleridir. Ancak, frenleme durumunda en az 3 güvenlik faktörü sağlanmaktadır. Konstrüksiyonlar içinde güvenlik faktörü her iki durumda da en yüksek olan Çeki Kancası I adını taşıyan konstrüksiyondur. Çeki Kancası II, frenleme değeri en düşük olan konstrüksiyondur. Bu nedenle, ayrıca frenleme kuvvetinin örneğin virajda 300 açıyla etkimesi durumu, özellikle bu konstrüksiyon üzerinde incelenmiş ve aranan güvenlik faktörünün (FOS = 3.03) sağlandığı saptanmıştır. Sonuç olarak, üretilen bu çeki kancalarının, 750 kg toplam kütleli römorkları çekmede yeterli güvenliğe sahip oldukları, ancak daha büyük römorkları çekemeyecekleri ortaya konmuştur. 

Detaylı bilgi için http://dergipark.gov.tr/download/article-file/191123

,